Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

12:03

2017-07-02

2017-07-02

Date: Jul 2, 2017
Number of Photos in Album: 1

View Album

February 05 2017

19:52

2017-02-05

2017-02-05

Date: Feb 5, 2017
Number of Photos in Album: 2

View Album

19:51

2017-02-05

2017-02-05

Date: Feb 5, 2017
Number of Photos in Album: 1

View Album

19:50

2017-02-05

2017-02-05

Date: Feb 5, 2017
Number of Photos in Album: 2

View Album

19:49

2017-02-05

2017-02-05

Date: Feb 5, 2017
Number of Photos in Album: 1

View Album

February 04 2017

11:18

2017-02-04

2017-02-04

Date: Feb 4, 2017
Number of Photos in Album: 3

View Album

11:18

2017-02-04

2017-02-04

Date: Feb 4, 2017
Number of Photos in Album: 9

View Album

09:03

2017-02-04

2017-02-04

Date: Feb 4, 2017
Number of Photos in Album: 1

View Album

January 02 2017

22:42

Maja

Nowy rok to i nowe postanowienia. Może warto będzie na dłużej wrócić po 3 latach przerwy do zdjęć? Pierwszy krok ku temu dało grudniowe spotkanie. Zdjęcia powstały dzięki pomysłowi Mai na wykorzystanie projektora. Za makijaż odpowiedzialna była Ania. Projektor użyczyła Marta z maka architekci. Wszystkie zdjęcia: https://goo.gl/photos/bChjKv8Zf3BNwB5SA

September 17 2016

14:06

2016-09-17

2016-09-17

Date: Sep 17, 2016
Number of Photos in Album: 1

View Album

November 25 2015

08:00

2015.07.13-18 Włochy

2015.07.13-18 Włochy

Date: Nov 25, 2015
Number of Photos in Album: 673

View Album

April 17 2015

15:23

October 18 2014

12:06

Urodzinoparapetówka by zapatrzona.pl

Urodzinoparapetówka by zapatrzona.pl

Date: Oct 18, 2014
Number of Photos in Album: 43

View Album

September 06 2014

06:39

Urodzinowy grill Edi

Urodzinowy grill Edi

Date: Sep 5, 2014
Number of Photos in Album: 266

View Album

August 31 2014

22:15

Fotobudka na urodzinoparapetówce

Fotobudka na urodzinoparapetówce

Date: Aug 31, 2014
Number of Photos in Album: 299

View Album

June 28 2014

22:46

PAPA - Pokaz grupy zaawansowanej

PAPA - Pokaz grupy zaawansowanej

Date: Jun 28, 2014
Number of Photos in Album: 96

View Album

June 23 2014

23:38

Merylin Mongoł

Merylin Mongoł

Date: Jun 23, 2014
Number of Photos in Album: 31

View Album

21:10

PAPA - Yerma

PAPA - Yerma

Date: Jun 23, 2014
Number of Photos in Album: 131

View Album

June 22 2014

21:53

PAPA - Pokaz kursu majowego

PAPA - Pokaz kursu majowego

Date: Jun 22, 2014
Number of Photos in Album: 121

View Album

June 16 2014

23:00

PAPA - Kolejka na pl. Wolności

PAPA - Kolejka na pl. Wolności

Date: Jun 16, 2014
Number of Photos in Album: 149

View Album

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl